Startsida Umeå kommun

Trängsel och smittskydd på matställen

Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (2020:526) slår fast att den som driver ett serveringsställe, som till exempel en restaurang, bar eller kafé, ansvarar för att vidta vissa åtgärder för att förhindra spridning av coronaviruset som orsakar covid-19. Lagen började gälla den 1 juli 2020 och slutar att gälla den 31 december 2020.

För att säkerställa att restauranger, barer och kaféer i Umeå kommun följer Folkhälsomyndigheternas regler om att aktivt förhindra smittspridning av covid-19, gör Miljö-och hälsoskydd tillsyn på matställen. Det är kommunen som fattar beslut om förelägganden och förbud om lagen inte följs.

Föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Föreskrifterna kompletterar bestämmelserna i den nya lagen (2020:526) och börjar gälla 7 juli 2020 och gäller tillsvidare.

En viktig åtgärd är att undvika trängsel. Enligt Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter bör besökare kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap på ett serveringsställe. Inom ett sällskap är det var och ens ansvar att hålla det avstånd som behövs.

Av föreskrifterna framgår också att det är verksamheternas ansvar att så långt som möjligt hjälpa gästerna och personalen att göra rätt, genom information och åtgärder. T ex får mat och dryck endast serveras till besökare som sitter ned vid ett bord eller vid en bardisk, det ska finnas möjlighet till handtvätt eller till att använda handsprit, minska trängseln i köer genom markeringar i golvet med mera.

Miljö- och hälsoskydd har tagit fram information om de nya reglerna (pdf) och en checklista (pdf) som serveringsställen kan använda i sitt arbete för att minska trängsel.

Tillsyn på matställen

Inspektörer från Miljö-och hälsoskydd kommer att göra tillsyn hos flera matställen i Umeå vid olika tidpunkter. Vid besöken pratar Miljö- och hälsoskydd med ägare och personal för att ta reda på hur de arbetar för att minska trängsel och vilka åtgärder de i övrigt vidtagit för att minska smittspridning. Om det förekommer brister ska dessa åtgärdas så snabbt som möjligt och ett uppföljande besök kommer att göras. Alla brister rapporteras vidare till smittskyddet, Region Västerbotten.

Om du ser trängsel på ett matställe eller en uteservering

  • Skicka dina iakttagelser till miljoochhalsoskydd@umea.se.
  • Ange vilket ställe det gäller, vilken tid på dygnet det var trångt och var någonstans i lokalen trängsel uppstod, till exempel på uteserveringen eller i toalettkön.
Kontakt

Miljö-och hälsoskydd
090-16 10 00
miljoochhalsoskydd@umea.se

Mer information

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-07-08

Sidans kortadress: www.umea.se/trangsel