Startsida Umeå kommun

Anmäl verksamhet som hanterar livsmedel

Som företagare har du ansvar för de produkter du tillverkar och säljer. Det är därför viktigt att du har den kunskap som behövs för livsmedelshanteringen samt att du i alla lägen använder den kunskapen för att trygga livsmedelssäkerheten.

Starta nytt

För att starta en ny verksamhet där livsmedel hanteras, säljs eller serveras krävs att anläggningen är registrerad av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Det gäller även om du tar över en befintlig verksamhet.   

Vissa anläggningar ska godkännas stället för registreras. Det gäller vissa anläggningar där animaliska livsmedel hanteras, till exempel råa ägg, kött eller fisk, och där leveranser till andra livsmedelsföretag sker. En ansökan om godkännande prövas av Livsmedelsverket. Kontakta Miljö- och hälsoskydd om du är osäker på ifall din verksamhet ska registreras eller godkännas.

Verksamhet som ska registreras

Om din verksamhet ska registreras ska en anmälan göras senast 14 dagar innan du planerat att starta verksamheten. Miljö- och hälsoskydd gör ingen förprövning av verksamheten, men du måste ändå ha kännedom om och följa de regler som gäller för exempelvis utformning av lokal och egenkontroll.

När du har anmält din verksamhet för registrering får du ett skriftligt beslut från miljö- och hälsoskyddsnämnden att anläggningen har blivit registrerad. Om inte Miljö- och hälsoskydd meddelat något annat får du starta din verksamhet 14 dagar efter att du gjort din anmälan.   

Om verksamheten byter ägare

Registreringen gäller endast för den företagare som beslutet riktats till. Ny ägare innebär alltid att verksamheten måste anmälas på nytt.

Vad händer om jag startar min verksamhet innan anläggningen är registrerad eller godkänd?

Om du startar eller tar över en befintlig verksamhet utan att ha hört av dig till Miljö- och hälsoskydd bryter du mot livsmedelslagstiftningen. Det innebär att din verksamhet kan förbjudas och att du kan åtalas. Tänk på att förändringar såsom att du bygger om eller förändrar sortimentet också kan behöva meddelas Miljö- och hälsoskydd.

Planera din livsmedelslokal

När du ska starta nytt eller när du tar över en livsmedelsverksamhet är det mycket att tänka på. Läs gärna informationsfoldern "Starta livsmedelsverksamhet", där hittar du mycket matnyttig information.

Starta livsmedelsverksamhet (svenska)
Starta livsmedelsverksamhet/Start a food business (engelska/ English)
Starta livsmedelsverksamhet (arabiska)
Starta livsmedelsverksamhet (persiska)

Information för små företag

På Livsmedelsverkets webbplats finns broschyrer med information till livsmedelsföretag som säljer små mängder livsmedel från jorden och naturen såsom frukt, grönsaker och produkter från boskapsuppfödning, jakt och fiske. Där finns även bra information för dig som planerar att starta ett café och för dig som ska importera livsmedel. Länkar till broschyrerna hittar du nedan.

Försäljning av små mängder (svenska)

Import av färdigförpackade livsmedel (svenska)

Öppna kafé (svenska)

Öppna kafé/ Opening a café (engelska/ english)


Mer information om att starta företag hittar du på Livsmedelsverkets hemsida.

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (vxl)
mhn@umea.se

Mer information

Digitala blanketter

Vid anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet vill vi gärna att du skickar in din anmälan digitalt.

Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet

Anmälan om registrering av tidsbegränsad livsmedelsverksamhet

Avgifter
Tillståndsguiden

Ta hjälp av Tillståndsguiden när du ska starta en restaurang.

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.