Startsida Umeå kommun
Livsmedel

Livsmedel

Kommunens kontroll över livsmedelshanteringen är till för att du som bor i Umeå ska skyddas mot matförgiftning och från att äta livsmedel som är skadliga på annat sätt. Livsmedelskontrollen ska även förebygga att invånare i Umeå kommun köper livsmedel som inte håller utlovad kvalitet och som är felaktigt eller ofullständigt märkta. Vi köper livsmedel för över två miljarder kronor varje år i Umeå. Eftersom maten är en så stor del av hushållens utgifter måste vi kunna kräva kvalitet och god hygien av företagen i branschen.

Dåliga livsmedel kan ge sjukdomsfall

Dålig hantering av livsmedel kan få stora konsekvenser för många människor. Livsmedelsverket har uppskattat att 500 000 personer årligen insjuknar i sjukdomar som orsakas av dåliga livsmedel. Det motsvarar ungefär 6 000 sjukdomsfall i en kommun av Umeås storlek.

Livsmedelskontroll för utlovad kvalitet

Kommunen är skyldig att bedriva livsmedelskontroll så att konsumenterna kan få säkra livsmedel som håller utlovad kvalitet. Kontrollen omfattar ungefär 750 produktionslokaler, matbutiker, restauranger och andra verksamheter som hanterar livsmedel. Miljö- och hälsoskydd registrerar kommunens alla livsmedelsföretag och kontrollerar de olika anläggningarna i kommunen.

Du kan vända dig till Miljö- och hälsoskydd om du har frågor om livsmedelshanteringen i kommunen eller om du planerar att starta en livsmedelsverksamhet.  

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
miljoochhalsoskydd@umea.se

Anmäl matförgiftning

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-04-22

Sidans kortadress: www.umea.se/livsmedel