Startsida Umeå kommun

Mark, exploatering

Här finns information om kommunens mark- och exploateringsfrågor, till exempel köp och försäljning av fastigheter och villatomter men även exploateringar, arrenden och övriga nyttjanderätter.

Kommunkarta

Karta Umeå kommun

Kontakt

Umeå kommun
Mark och exploatering
901 84 Umeå

Personal

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2019-12-27

Sidans kortadress: www.umea.se/mark