Startsida Umeå kommun

Anläggningsarrende

Anläggningsarrende är upplåtelse av mark för annat ändamål än jordbruk. Anläggningsarrende ger arrendatorn rätt att på den upplåtna marken uppföra eller bibehålla en eller flera byggnader/anläggningar avsedda för förvärvsverksamhet. Det krävs dock att byggnaderna har väsentlig betydelse för förvärvsverksamheten.

Exempel på sådana byggnader/anläggningar är fabriker, lagerhus, bensinstationer med flera.

Umeå kommun upplåter inte nya anläggningsarrenden.

Kontakt

Johan Sandberg
090-16 23 76
076-833 23 92
johan.sandberg@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus