Startsida Umeå kommun

Bostadsarrende

Bostadsarrende är ett arrende avsett för bostadsändamål och används för fritidshus eller permanentbostad.

Den som arrenderar måste vara en enskild person. Den som arrenderar marken äger sitt hus och har ett direkt besittningsskydd, vilket betyder att denne har rätt till förlängning av avtalet när det går ut.

Umeå kommun upplåter inga nya bostadsarrenden. 

Kontakt

Johan Sandberg
090-16 23 76
076-833 23 92
johan.sandberg@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus