Startsida Umeå kommun
Staden

Bygga flerbostadshus

Mark och exploatering sköter försäljningen av Umeå kommuns mark för flerbostadshus. Det innebär att de planerar och bygger ut nya områden, informerar om dessa på kommunens webbplats, skriver avtal med företag och överlåter marken.

Nedan listas några viktiga punker som kan vara bra att känna till:

Kontakt

Anna Löfqvist
090-16 23 59
070-611 01 05
anna.lofqvist@umea.se

Kajsa Dahlberg
090-16 14 55
073-811 81 16
kajsa.dahlberg@umea.se

Carl Rasmunds
090-16 23 04
072-237 50 57
carl.rasmunds@umea.se

Sandrine Rivoire
090-16 23 05
070-207 64 73
sandrine.rivoire@umea.se

Sarah Lundgren
090-16 23 01
073-039 29 56
sarah.lundgren@umea.se

Erik Sjöberg
090-16 23 97
073-075 80 25
erik.sjoberg.2@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus