Startsida Umeå kommun
Planering

Kommunens planering

En viktig del för kommunens utveckling är planering och byggande av nya bostads- och verksamhetsområden. Kommunen arbetar kontinuerligt med att bedöma var ny bebyggelse lämpligast kan ske utifrån gällande styrdokument.

Inom bostadsområden eftersträvas en blandning mellan bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter. På så sätt kan komplettering ske med den upplåtelseform som är minst representerad.

Bostadsbyggandet ska bidra till att

  • ge ökad rörlighet på bostadsmarknaden
  • främja inflyttningen
  • bredda utbudet av bostäder och
  • motverka segregation.

Läs mer på sidan bostadsförsörjningsprogram

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus