Startsida Umeå kommun
Bild på hus

Kostnader

Förutom själva markpriset tillkommer en del andra kostnader i samband med köp av mark. Därför är det viktigt att kontrollera vilka andra kostnader som kan tillkomma. Till exempel för:

  • Lagfart
  • Bygglov och andra typer av kostnader i samband med bygglovsansökan
  • Anslutning till vatten och avlopp, el och elnät, bredband, telefoni etc.
  • Uppvärmningssystem
  • Markberedning och planering av tomten så som sprängning, pålning, utfyllnad, gräsmatta, buskar, asfaltering etc.
  • Själva bygget
  • Drift
  • Byggnadskreditiv, banksäkerhet etc.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus