Startsida Umeå kommun

Backen, Stenmorgärdet (Päråkern)

I det populära bostadsområdet Backen, med närhet till älvens strandpromenad, pågår planläggning för cirka 200 bostäder, skollokaler och konstgräsplan.

Planområdet ligger nordväst om korsningen Sockenvägen/Umedalsallén och bebyggelsen ska länkas till det gamla sjukhusområdet Umedalen i norr och skolmiljön i väster.

Byggnadsstiftelsen Waldorfskolan i Umeå innehar ett reservationsavtal för den del som planeras för skola och avser bygga en förskola.

Utbyggnad av bostäder i området kommer troligtvis att kunna ske tidigast 2020-2021. Markanvisningsförfrågan kan tidigast gå ut då detaljplanen vunnit laga kraft.

Läs mer via länken "Pågående detaljplan" i menyn till höger.

Klicka på kartan för större format

Kontakt

Sandrine Rivoire
090-16 23 05
070-207 64 73
sandrine.rivoire@umea.se