Startsida Umeå kommun

Böleäng, kvarteret Aspgärdan

Aspgärdan är ett kompletteringsprojekt utmed Bölevägen inom stadsdelen Teg i Umeå. Inom planområdet planeras det för cirka 400 bostäder samt en förskola, varav ungefär hälften av bostäderna blir på kommunal mark. Inom området finns även Engelska skolan med pågående verksamhet.

Området är knappt två kilometer från centrum och ligger i nära anslutning till älven och Bölesholmarna, som är ett populärt utflyktsmål.

Detaljplanen godkändes i byggnadsnämnden i december 2019 och ska upp för antagande i kommunfullmäktige i februari 2020. Markanvisning av det kommunala området planeras ske under 2020.

Följ länken under "Mer information" för pågående detaljplan.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus