Startsida Umeå kommun

Böleäng, kvarteret Aspgärdan

Aspgärdan är ett kompletteringsprojekt utmed Bölevägen på Böleäng i sydvästra Umeå.

Det planeras för både bostäder och skoländamål i området. Den del som kommunen äger ska så småningom anvisas för flerbostadshus med cirka 220 nya bostäder.

Med ett avstånd till centrum på knappt två kilometer hittar man även i närområdet en av Umeås större arbetsplatser Volvo Lastvagnar samt den natursköna älven och Bölesholmarna.

Fördelning av mark kan tidigast ske 2019.

Följ länken under "Mer information" till höger för pågående detaljplan.