Startsida Umeå kommun
Tomtebogård

Tomtebo gård

Förlängningen på Tomtebo södra, området mellan Tomtebo och Tavleliden, kallat Tomtebogård planeras för ny bebyggelse.

Här finner man storslagen natur med vidstäckta strövområden där det rörliga friluftslivet runt sjön är omfattande både sommar som vinter. Det är ett populärt rekreations- och naturområde och nyttjas mycket flitigt för promenader, skidturer, skridskoåkning, fiske, bad med mera. Inom strandområdet på västra sidan av sjön finns en äventyrslekplats.

Marken här ägs delvis av kommunen och delvis av en privat fastighetsägare.
En gemensam detaljplan för området har tagits fram och vann laga kraft i oktober 2019, se dokument i menyn till höger.

Utbyggnad av området kommer troligtvis att kunna påbörjas under 2020.

Sidan kommer uppdateras lite längre fram med mer information om kommande markanvisning. Innan kommunens mark kan markanvisas och säljas krävs att de allmänna gatorna och övrig infrastruktur är byggd till framkomlig standard.