Startsida Umeå kommun
Tomtebogård

Tomtebo gård

Förlängningen på Tomtebo södra, området mellan Tomtebo och Tavleliden, kallat Tomtebo gård planeras för ny bebyggelse.

Här finner man storslagen natur med vidsträckta strövområden där det rörliga friluftslivet runt Nydalasjön är omfattande både sommar som vinter. Området runt Nydalasjön är ett populärt rekreations- och naturområde och nyttjas mycket flitigt för promenader, skidturer, skridskoåkning, fiske, bad med mera. Inom strandområdet på västra sidan av sjön finns en äventyrslekplats.

Marken här ägs delvis av kommunen och delvis av en privat fastighetsägare.

En gemensam detaljplan för området har tagits fram och vann laga kraft i oktober 2019, se dokument i menyn till höger.

Arbetet med området har påbörjats

Umeå kommun har startat gatu- och markarbeten och Bonava Sverige AB har startat byggandet av de första husen på det nya bostadsområdet. Gamla Täfteåvägen stängs av för allmän trafik fram till våren 2021 och istället leds allmän trafik in via Alfens Allé och Lyktvägen.

Läs mer på projektsidan för Tomtebo gård

Innan kommunens mark kan säljas krävs att de allmänna gatorna och övrig infrastruktur är byggd till framkomlig standard.

Markanvisning

Umeå kommun, genom Mark och exploatering, erbjuder härmed möjligheten att anmäla intresse till att bygga stadsradhus inom Tomtebo gård.
Material och bilagor finns i menyn till höger.

Intresseanmälan & tidsplan

 • Markanvisningsförfrågan stadsradhus, senast 30 november 2020.
 • I materialet framgår markanvisningens rådande förutsättningar, inlämningskrav och information om hur ni deltar. Var noggranna med att uppfylla inlämningskraven och förhålla er till rådande förutsättningar.
 • Anmälan och förslag skickas till: carl.rasmunds@umea.se
  eller med brev till: Umeå Kommun, Mark & exploatering, 901 84 Umeå.

Medföljande bilagor

 • Detaljplan
 • Illustrationskarta
 • Gestaltningsprogam
 • Parkeringsnorm
 • Bonavas projekt
 • Tomtkarta

Övrig information

Markanvisningsförfrågan har skickas till alla företag som på förhand anmält intresse för bostadsbyggande i Umeå kommun. Detta är dock ingen förutsättning för att inlämna ett förslag, alla förslag är välkomna.


Om ytterligare information tillkommer under processens gång kommer sidan att uppdateras och information skickas ut.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus