Startsida Umeå kommun

Mark för småhus

Kommunen säljer småhustomter främst till privatpersoner. Endast i de fall när markförhållandena bedöms för svåra för enskilda att hantera markanvisas småhustomter till byggföretag.

Kommunens småhustomter

Kommunen strävar efter att ha en god planberedskap och det planeras kontinuerligt för nya småhusområden i hela kommunen, både i kommunal och i privat regi. Om du letar efter en tomt att bygga din villa på finns alla kommunens lediga småhustomter samt kommande områden här. Du kan
läsa mer om dem och specifik information om tomterna under varje separat område via sidan "Småhustomter".

Nytt villaområde i Hörnefors - läs mer här

Privata småhustomter

Privata småhustomter finns ofta till försäljning direkt via mäklare, småhus-fabrikanter eller via andra privata markägare. Ett tips för att hitta dem är att leta på internetsidor liknande Hemnet, Blocket eller i privata tidningsannonser.

Fastighetsförsäljningar

Umeå kommun säljer ibland även tomter och bebyggda fastigheter via mäklare. På denna sida kan du se vilka försäljningar som är aktuella just nu och följa länken till mäklarens annons. 

Att bygga hus

På denna sida har vi listat några pukter att tänka på när du planerar för ditt livs förmodligen största projekt. Se detta som en hjälp att komma igång, det finns mycket mer som du själv måste ta reda på utifrån dina egna kunskaper och erfarenheter.

Kommunkarta

Klicka på kartan för större format

Kontakt

Jenny Vindegard
090-16 23 74
070-699 98 65
jenny.vindegard@umea.se

Mer information

Bygglov

Kommunens lantmäteri

Anslutning av VA
(www.vakin.se)

Anslutning av el
(www.umeaenergi.se)

Anslutning av fjärrvärme
(www.umeaenergi.se)

Anslutning bredband
(www.umeaenergi.se)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.