Startsida Umeå kommun

Fastighetsförsäljningar

Bebyggda fastigheter som en gång använts för kommunala verksamheters behov eller andra typer av bebyggda eller obebyggda fastigheter som inte längre behövs för kommunens eget behov kan få beslut av kommun­styrelsen att säljas.

Försäljning via mäklare av enstaka tomter eller bebyggda fastigheter med mycket attraktivt läge sker då efterfrågan är så stor att mäklare behövs för att nå ut brett till den öppna marknaden och alla typer av intressenter.

Här nedan kan du se vilka av kommunens fastighetsförsäljningar som är aktuella just nu och följa länken till aktuell annons.

Information om småhustomter som kommunen säljer direkt till kund

Bebyggda fastigheter

- Just nu finns inga försäljningar ute via mäklare.

Obebyggda tomter

- Just nu finns inga försäljningar ute via mäklare. 

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus