Startsida Umeå kommun

Småhusområden

Genom dessa sidor hittar du alla områden där kommunen har lediga småhus­tomter att reservera, men även information om kommande områden.

Kommande småhusområden 

I samma omfattning som kommunen säljer slut på lediga småhustomter så planerar man kontinuerligt för nya. Här hittar du information om vilka områden på kommunens mark som är kommande de närmsta åren. Läs mer om kommande småhusområden.

Lediga småhustomter

Kommunen har sedan lång tid tillbaka sålt småhustomter i olika områden runt omkring i hela kommunen. I några av dessa områden finns fortfarande tomter kvar vilka går att reservera. Läs mer om lediga småhustomter.

Reservation av småhustomter

Umeå kommun säljer alltid småhustomter först efter att ett bygglov beviljats. Innan dess får man en reservation på tomten för att undersöka förutsätt­ningarna för att bygga på den. Läs mer om reservation av småhustomter. Här hittar du all information om vilka villkor som gäller innan och efter att man köpt en tomt av Umeå kommun. 

Kontakt

Jenny Vindegard
090-16 23 74
070-699 98 65
jenny.vindegard@umea.se

Mer information

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus