Startsida Umeå kommun

Tavleliden

Fördelning småhustomter

De fyra kvarvarande obebyggda lucktomterna på Tavleliden fördelades genom principen lottdragning 28 augusti 2018. Läs mer i "Tomtinformation" i dokumentet till höger.

Just nu är alla tomter reserverade.

Tavleliden är ett naturnära bostadsområde som nu växer fram i utkanten
av Umeå. Området började bebyggas 2008 och ligger cirka 7 kilometer från Umeå centrum, sydöst om Nydalasjön. Här kan du bo nära Nydalasjön i en egen nybyggd villa men samtidigt på bekvämt pendlingsavstånd från centrum. Området är barnvänligt med förskola och skola årskurs 1–9 inom 2–3 kilometer på Tomtebo. Nydalasjön erbjuder även badmöjligheter samt lek- och äventyrspark.

Fördelning av tomter till privatpersoner

När en tomt på Tavleliden ska fördelas och då efterfrågan är större än tillgången har Umeå kommun valt att fördela dessa tomter genom lottdragning.

På sidan ”Att bygga hus” kan ni läsa om och få tips och idéer om vad man ska tänka på när man ska planera för sitt nya hus.

Tomtinformation

I menyn till höger finns information med detaljerade uppgifter om tomterna samt kartor över området.

 • Tomterna säljs i befintligt skick.
 • Anslutningsavgifter tillkommer. För uppgifter om anslutningsavgifter gällande vatten/avlopp, el kontakta respektive aktör som ni hittar i menyn till höger.
 • För uppgifter om alternativ och anslutning till bredband, se nedan under rubriken "Bredband".

Villkor

Umeå kommun fördelar villatomter till privatpersoner för eget behov av permanentboende för att förhindra köp i spekulationssyfte. Därför gäller ett antal villkor både för anmälan och tomtreservationen vad gäller medsökande, lämnade uppgifter, tomtreservation, köpeavtal med mera.

Läs mer på sidan "Reservation av småhustomter" via menyn till vänster.

Vad säger detaljplanen?

Detaljplanen antogs 2007 och medger friliggande och sammanbyggda småhus samt mindre flerfamiljshus i 1–2 våningar. Uppvärmning av bostadshuset ska ske med vattenburen värme. Inom bostadskvarter kan lokaler för kontor, handel och småindustri anordnas. Verksamheten får inte vara störande för omgivningen.

Läs mer i dokumentet "Detaljplan för Tavleliden" som ni hittar i menyn till höger.

Markförhållanden

VIKTIGT! Översiktliga geotekniska utredningar är gjorda för alla tomterna på Tavleliden. Det är av yttersta vikt att vara införstådd med informationen som ges i dessa dokument. Om man inte själv besitter fackkunskap att läsa och förstå rapporterna finns konsulthjälp att köpa.

En separat geoteknisk undersökning för den enskilda fastigheten/tomten kan komma att krävas i samband med bygganmälan. Undersökningen bekostas av köparen och säljaren lämnar inga bidrag till eventuella extraordinära grundläggningskostnader. Meddela alltid Mark & exploatering när en undersökning ska utföras.

Att bygga under vintern kan innebära olägenheter och merkostnader. Kontakta bygglovsavdelningen som kan ge information inför planerade vinterbyggen.

Läs mer i dokumenten "Översiktliga geotekniska utredningar" samt "Geo.karta" för del olika tomterna. Dessa hittar ni i menyn till höger.

Gruppboende och kommunala verksamheter

Gruppboende finns i kvarteret Delfinen, Bägaren samt Giraffen.

Teleskopet 5 är undantagen för kommunal verksamhet där bygglov för förskola är beviljad. Byggstart kan komma att ske under hösten/vintern 2018.

Bredband

På Tavleliden finns möjlighet att ansluta till bredband via några olika aktörer.
Umeå Energi - ume.net
Tavlelidens ekonomiska bredbandsförening - Telia

Kommunikationer

 • Buss: Bussförbindelser in till Umeås olika stadsdelar och centrum körs av Ultra/Länstrafiken. Närmaste busshållplats Tomtebo.
 • Tåg: Till Umeå Östra är det cirka fem kilometer.
 • Flyg: Till Umeå City Airport är det cirka sex kilometer. In- och utrikesflyg tar dig till världens alla kanter.

Service

 • Skola: På Tavleliden ligger förskolan Kompassen. På Tomtebo finns
 • Sjöfruskolan och Tomtebogård som har flera förskolor samt årskurs 1–9.
 • Sjukvård: Till Norrlands Universitets sjukhus är det cirka 4–5 kilometer.
 • Affärer och livsmedelsbutiker: Närmaste matbutiker och affärer ligger på Ålidhems centrum. Ett större affärsområde finns på Strömpilsplatsen.
 • I områdets östra del finns en lekpark vid Sagotjärnen.


Karta över Tavleliden

Klicka för större karta

Kontakt

Jenny Vindegard
090-16 23 74
070-699 98 65
jenny.vindegard@umea.se

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.