Startsida Umeå kommun

Mark för verksamheter

Här finner du som söker mark för ditt företags eller dina kunders behov information om Umeå kommuns aktuella områden för alla typer av verksamheter.

Kontakta oss om du har frågor om vad som passar din verksamhet.

Hur vi anvisar mark kan du läsa mer om i vår markanvisningspolicy.

Hyreslokaler

Om du söker hyreslokal för din verksamhet är du välkommen att kontakta Näringslivsservice.

Kontakt

Per Westergren
090-16 23 73
070-557 10 22
per.westergren@umea.se

Frida Lindström
090-16 23 53
070-380 12 56
frida.m.lindstrom@umea.se

Johan Sjöström
090-16 14 21
072-722 14 21
johan.sjostrom.2@umea.se

Sara Vikman 
090-16 23 03
070-210 13 40
sara.vikman@umea.se

Emma Pettersson
090-16 23 58
070-231 80 13
emma.pettersson@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.