Startsida Umeå kommun

Bygga på verksamhetsmark

Mark och exploatering sköter försäljningen av Umeå kommuns mark för verksamheter. Det innebär att kommunen planerar och bygger ut nya områden, lägger upp information om dessa på hemsidan samt skriver avtal med företag och överlåter marken.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.