Startsida Umeå kommun
Planering

Kommunens planering

En viktig del för kommunens utveckling är planering och byggande av nya bostads- och verksamhetsområden. Kommunen arbetar kontinuerligt med att bedöma var ny bebyggelse lämpligast kan ske utifrån gällande styrdokument.

För verksamheter eftersträvas att mark fördelas till handel, industri, kontor med flera.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.