Startsida Umeå kommun
Metod

Metod vid markanvisning

Ansökan om markanvisning

Byggherrar som önskar en markanvisning i Umeå ska anmäla detta till Umeå kommun, Mark och exploatering. Kommunen strävar alltid efter att ge besked så snabbt som möjligt så att du får en omedelbar återkoppling om att din intresseanmälan har tagits emot och information om kontaktperson.

Tiden fram till beslut om markanvisning kan dock variera beroende på projekt och utifrån vilka frågeställningar som kan behöva utredas.

Alternativ​

Markanvisning för verksamheter sker normalt som direktanvisning och används då det inte finns något behov av jämförelseförfarande. Ett inkommet förslag ger dock ingen garanti för markanvisning. I vissa specifika fall kan även jämförelse­förfarande och markanvisningstävling användas.

Läs mer i Policy för markanvisning som du hittar under Mer information.

Sidan har granskats 2018-02-23

Sidans kortadress: www.umea.se/markanvisningspolicy

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.