Startsida Umeå kommun

Mark för handelsetablering

Om du söker mark för att etablera handelslokaler så kan du läsa mer om respektive etableringsområde i menyn till vänster.