Startsida Umeå kommun

Klockarbäckens handelsområde

Detaljplanering pågår för en utökning av handelsområdet. Planen förväntas vinna laga kraft under hösten 2019. I samband med att västra länken byggs (planerat färdigställd hösten 2021) kommer området att få en ny direktinfart från E12.

Klicka på kartan för större format.

Kontakt

Per Westergren
090-16 23 73
070-557 10 22
per.westergren@umea.se