Startsida Umeå kommun

Sandbäcken

Väster om det befintliga handelsområdet på Ersboda planeras ett modernt och hållbart område vid namnet Sandbäcken. Området kommer att planläggas och byggas ut etappvis.

Den första utbyggnadsetappen av Sandbäcken, för handel och verksamheter, ligger i området mellan Norra länken (E12) och väg 364, i anslutning till Ersbodarondellen. Carstedts Bil, Cirkle K och McDonalds finns etablerade inom området idag.

Läs mer om detaljplanen, och de utredningar som gjorts i samband med planarbetet, genom att klicka på länken under mer information till höger.

Tidsplan

Detaljplanen för denna första etapp antogs av Kommunfullmäktige i november 2019 men har överklagats till Mark och miljödomstolen. Kommunens förhoppning är att påbörja utbyggnaden av infrastruktur så snart detaljplanen vunnit laga kraft.

Markanvisning

All mark är markanvisad. Kommunen har en förhoppning om att påbörja planläggning av en andra etapp under året 2020.

Pris

Markpriset är 600kr/kvm

Klicka på kartan för större format

Kontakt

Frida Lindström
090-16 23 53
frida.m.lindstrom@umea.se

Johan Sjöström
090-16 14 21
070-722 14 21
johan.sjostrom.2@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus