Startsida Umeå kommun

Sandbäcken

Väster om det befintliga handelsområdet på Ersboda planeras ett modernt och hållbart område vid namnet Sandbäcken. Området kommer att planläggas och byggas ut etappvis.

Den första utbyggnadsetappen av Sandbäcken, för handel och verksamheter, ligger i området mellan Norra länken (E12) och väg 364, i anslutning till Ersbodarondellen. Carstedts Bil, Cirkle K och McDonalds finns etablerade inom området idag.

Läs mer om detaljplanen, och de utredningar som gjorts i samband med planarbetet, genom att klicka på länken under mer information till höger.

Tidsplan

Detaljplanen är antagen. Projektering pågår och utbyggnad av infrastruktur planeras att påbörjas januari/februari 2021.

Markanvisning

All mark är markanvisad.

Pris

Markpriset är 600kr/kvm

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus