Startsida Umeå kommun

Sandbäcken

Väster om det befintliga handelsområdet på Ersboda planeras ett modernt och hållbart område vid namnet Sandbäcken. Området kommer att planläggas och byggas ut etappvis.

Den första utbyggnadsetappen av Sandbäcken, för handel och verksamheter, ligger i området mellan Norra länken (E12) och väg 364, i anslutning till Ersbodarondellen. Detaljplanen för denna första etapp antogs av Kommunfullmäktige i november 2019 och området kommer att byggas ut med start under våren 2020. All mark är markanvisad.

Läs mer om detaljplanen, och de utredningar som gjorts i samband med planarbetet, genom att klicka på länken under mer information till höger.

Kommunen har en förhoppning om att påbörja planläggning av en andra etapp under året 2020.

 


Klicka på kartan för större format

Kontakt

Frida Lindström
090-16 23 53
frida.m.lindstrom@umea.se

Johan Sjöström
090-16 14 21
070-722 14 21
johan.sjostrom.2@umea.se