Startsida Umeå kommun

Tomtebo verksamhetsområde

Söder om bostadsområdet Tomtebo, i angränsning till Tomtebovägen, har ett område planlagts för verksamheter.

Planområdet omfattar cirka 2 hektar och medger småindustri, hantverk, kontor, småskalig handel eller dylikt. Bostäder får uppföras varaktigt knutna till verksamheten där så prövas lämpligt ur trafikbuller synpunkt.  

Inga tomter finnns tillgängliga i dagsläget då området reserverats för kommunalt behov tillsvidare.

Gör gärna en intresseanmälan till vår kontaktperson i högra spalten så kontaktar vi er om och när mark blir tillgänglig.

Klicka på kartan för större format.

Kontakt

Rebecka Lindgren
090-16 23 63
072-452 23 36
rebecka.lindgren@umea.se