Startsida Umeå kommun

Dåva företagspark

Områdesbeskrivning

Dåva företagspark ligger cirka 10 kilometer norr om Umeås centrum intill väg E4. Området är utpekat i översiktsplanen som ett verksamhetsområde med inriktning mot materialåtervinning, energi och avfall.

Första etappen av utbyggnaden av Norrbotniabanan går från Umeå till Dåva. Denna byggnation planeras ske mellan 2020 och 2024 och sträckan Umeå–Dåva förväntas vara i drift år 2024. Inom Dåvaområdet planeras det för en järnvägsterminal.

I området finns etablerade aktörer som Umeå energis värmeverk, Dåva DAC, All miljö, Ragn-Sells, MTC, Dovatech och Svevia.

Tidsplan

Just nu är kommunen i tidigt skede i planeringen av en utökning av verksamhetsområdet.

Typ av verksamhet

Energi och avfall, forskning, materialåtervinning, energiintensiva samt spårbundna verksamheter och liknande.

Pris

Markpriset i området är ej satt.

Kontakt

Emma Pettersson
090-16 23 58
070-231 80 13
emma.pettersson@umea.se

Sara Vikman 
090-16 23 03
070-210 13 40
sara.vikman@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus