Startsida Umeå kommun

Ersboda, nordvästra

Områdesbeskrivning

Området nordvästra Ersboda ligger cirka fem kilometer norr om Umeå centrum i norra delen av Ersboda handels- och bostadsområde. Detta område har karaktären av ett traditionellt industriområde.

Typ av verksamhet

Småindustri, exempelvis mindre tillverkningsindustrier, transportföretag, förrådsverksamhet, bygg- och installationsföretag och verkstäder.

All mark i området är fördelad

Pris

Markpriset är 300kr/kvm

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus