Startsida Umeå kommun
Östra Ersboda industriområde vision

Ersboda, östra

Inbjudan till intresseanmälan för markanvisning

Umeå kommun inbjuder till intresseanmälan för markanvisning inom området.

Intresseanmälningar ska upprättas och skickas in till Umeå kommun i enlighet med anvisningarna i materialet "Inbjudan till intresseanmälan för markanvisning" som finns att ladda ner i spalten till höger.

Områdesbeskrivning

Intill E4:an vid den norra entrén till Umeå finns det sedan 2011 en detaljplan som medger en maximal utbyggnad av området om 455 000 kvadratmeter bruttototalarea.

Tidsplan

Markanvisning sker löpande.

Typ av verksamhet

Detaljplanen anger att området kan innehålla en blandning av olika verksamheter, till exempel kontor, detaljhandel (ej livsmedel), verkstad, lager och annan ej störande industri.

Eftersom detta område ligger intill den norra entrén till Umeå är utformningen av platser och byggnader av stor vikt.

Pris

Markpriset är 350kr/ kvm

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus