Startsida Umeå kommun
Östra Ersboda industriområde vision

Ersboda, östra

Intill E4:an vid den norra entrén till Umeå området finns det sedan 2011 en ny detaljplan som medger en maximal utbyggnad av området om 455 000 kvadratmeter bruttototalarea. Detaljplanen anger att området kan innehålla en
blandning av olika verksamheter, till exempel industri, lager och detaljhandel (ej livsmedel).

Eftersom detta område ligger intill den norra entrén till Umeå är utformningen av platser och byggnader av stor vikt.

Projekteringsarbete pågår för utbyggnad av infrastruktur för den första etappen där cirka 140 000 kvadratmeter byggbar verksamhetsmark skapas.

Intresseanmälan markanvisning

Anmäl intresse för markanvisning inom området genom att följa de  anvisningar som finns i materialet "Inbjudan till intresseanmälan" som du hittar i kolumnen till höger.

Vid frågor, kontakta projektledare Johan Sjöström.