Startsida Umeå kommun

Klockarbäcken, Brännlandsberget

Områdesbeskrivning

Klockarbäcken Brännlandsberget ligger i nordvästra Umeå nära nya E12:an. Från Klockarbäcken Brännlandsberget finns det goda kommunikationsmöjligheter eftersom området ligger intill västra länken och E12, härifrån är det bara 6 km till centrala Umeå.

Mer information om området kommer att presenteras senare.

Tidsplan

Arbetet med en detaljplan har inte startat men kommunen har påbörjat utredningar inom området.

Tidplan presenteras senare.

Typ av verksamhet

Industri, verksamheter, skogskluster. Bra logistikläge nära Västra länken

Pris

Markpriset i området är ej satt

Klicka på kartan för större format.

Kontakt

Emilio Arango Nilsson
090-16 23 82

073-803 59 73

emilio.arangonilsson@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus