Startsida Umeå kommun

Klockarbäcken Kulla

Områdesbeskrivning

Klockarbäcken Kulla ligger i nordvästra Umeå nära nya E12:an och handelsområdet. Från Klockarbäcken Kulla finns det goda kommunikationsmöjligheter eftersom området ligger intill västra länken och E12, härifrån är det bara 6 km till centrala Umeå.

Mer information om området kommer att presenteras senare.

Tidsplan

Beslut om att påbörja togs under 2019. Arbetet med detaljplanen förväntas starta 2021 och färdigställas 2022.

Kommunen har påbörjat utredningar inom området.

Typ av verksamhet

Området lämpar sig väl för verksamheter och industrier med inslag av handel.

Pris

Markpriset i området är ej satt

Klicka på kartan för större format.

Kontakt

Emilio Arango Nilsson
090-16 23 82

073-803 59 73

emilio.arangonilsson@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus