Startsida Umeå kommun

Kvarteret Maskinen, Östteg

Östtegs industriområde ligger cirka 2,5 kilometer sydöst om Umeå centrum längs Norra Obbolavägen. Området omfattar totalt cirka 50 hektar där merparten är utbyggt. Området är enligt detaljplanen avsedd för småindustriändamål. Verksamheter som finns här idag är bland annat Postnord, Bygma och Skanska. Merparten av vägarna inom området är kommunala medan ett fåtal drivs som gemensamhetsanläggningar.

Sista datum att lämna in intresseanmälan har passerat

Sista dag att lämna in intresseanmälan för markreservation  var den 30/6 2020.

Vi kommer att gå igenom samtliga inskickade intresseanmälningar under sommaren och utvärdera dessa enligt de kriterier som beskrivs i inbjudan.

Fördelning av tomterna inom kvarteret Maskinen kommer att beslutas av Kommunstyrelsens planeringsutskott. Detta beslut förväntas tas i utskottet den 25 aug.

Vi kommer därefter att lämna besked till alla som anmält intresse och publicera de tre utvalda på denna sida.

Tidsplan

För närvarande pågår projektering inom detta område av cirka 13 500 kvadratmeter vilket ska resultera i en ny väg samt tre nya tomter. Ny väg i form av en gemensamhetsanläggning planeras att byggas under hösten 2020 för att skapa åtkomst till de nya tomterna.

Typ av verksamhet

Området är främst lämpligt för småindustri; exempelvis mindre tillverkning, bygg och installationsföretag och verkstäder. För området förväntar vi oss en byggrätt om minst 30 procent av tomtarealen.

Tomtstorlek

Från cirka 1 900 kvadratmeter upp till cirka 3 000 kvadratmeter.

Pris

Markpriset är 450 kronor per kvadratmeter.

Vid frågor, kontakta projektledare Frida Lindström eller Sara Vikman.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-07-02

Sidans kortadress: www.umea.se/maskinen