Startsida Umeå kommun

Lövösundet, Holmsund

Områdesbeskrivning

Lövöområdet ligger i Holmsund utanför Umeå.

Tidsplan

Planläggning pågår av ett 100ha stort industriområde med närhet till järnväg och hamn. För att läsa mer om arbetet med detaljplanen, klicka på länken under Mer information i kolumnen till höger.

Typ av verksamhet

Spårbunden verksamhet, industri och större etableringar.

Pris

Markpriset är 250kr/kvm

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus