Startsida Umeå kommun

Norra Västerslätt

Områdesbeskrivning

Området Västerslätt ligger väster om Umeå centrum. Norra västerslätt, vid Fraktvägen, har ett trafikorienterat läge utmed väg E12/Norra länken.

Tidsplan

Kommunfullmäktige antog planförslaget 2020-06-15. 

Inbjuda till intresseanmälan för markanvisning kommer att ske efter sommaren. Information om hur man anmäler sitt intresse kommer presenteras på hemsidan senare.

Markanvisning kommer ske genom jämförelseförfarande.

Typ av verksamhet

Industri och verksamheter med inslag av handel.

Pris

Markpriset för området annonseras senare

Klicka på kartan för större format.

Kontakt

Emma Pettersson
090-16 23 58
070-231 80 13
emma.pettersson@umea.se

Emilio Arango Nilsson
090-16 23 82
073-803 59 73

emilio.arangonilsson@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus