Startsida Umeå kommun

Östra Fabriksviken, Hörnefors

Inbjudan till intresseanmälan för markanvisning

Umeå kommun inbjuder till intresseanmälan för markanvisning inom området.

Intresseanmälningar ska upprättas och skickas in till Umeå kommun i enlighet med anvisningarna i materialet "Inbjudan till intresseanmälan" som finns att ladda ner i spalten till höger.

Områdesbeskrivning

Hörnefors fabriksviken industriområde ligger i Hörnefors, cirka 3 mil söder om Umeå. Området är beläget ca 1,5 km från E4, vid fabriksviken. Totalt omfattar området ca 30 000 kvm varav ca 20 000 kvm finns tillgängligt i dagsläget. Området är enligt detaljplanen avsedd för småindustriändamål. Delar av vägarna är kommunala men merparten enskilda.

Tidsplan

Under våren/sommaren 2020 kommer den tillgängliga marken att avstyckas till tomter. Markanvisning sker löpande.

Typ av verksamhet

Området är främst lämpligt för småindustri; exempelvis mindre tillverkning, bygg och installationsföretag och verkstäder.

Tomtstorlek

Från ca 3 000 kvm upp till ca 5 000 kvm

Pris

Markpriset är 150 kr/kvm


Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus