Startsida Umeå kommun

Östtegs industriområde

Området ligger cirka 2,5 kilometer sydöst om Umeå centrum längs Norra Obbolavägen. Östtegs industriområde omfattar totalt cirka 50 hektar där merparten är utbyggt.

I området finns cirka 16 500 kvadratmeter ledigt. Inga tomter är tillgängliga i nuläget, utredning pågår hur området ska disponeras.

Klicka på kartan för större format.

Kontakt

Rebecka Lindgren
090-16 23 63
072-452 23 36
rebecka.lindgren@umea.se