Startsida Umeå kommun
Östra Ersboda industriområde vision

Överboda  industriområde

Områdesbeskrivning

Överboda ligger ca 20km nordväst om centrala Umeå. I detaljplanen för Överboda by finns ett industriområde i byns östra del. Kommunen planerar nu att bygga ut den infrastruktur som krävs för att sedan kunna stycka av och sälja tomter för industriändamål.

Tidsplan

Utbyggnaden kommer att påbörjas vintern 2020.

Typ av verksamhet

Småindustri, exempalvis mindre tillverkning, hantverk och lager.

Pris

Markpriset är 150kr/kvm

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus