Startsida Umeå kommun
Östra Ersboda industriområde vision

Överboda  industriområde

I detaljplanen för Överboda by finns ett industriområde i byns östra del.

Kommunen planerar nu att bygga ut den infrastruktur som krävs för att sedan kunna stycka av och sälja tomter för industriändamål.

Utbyggnaden kommer att påbörjas våren-sommaren 2020.

Överboda ligger ca 20km nordväst om centrala Umeå.

Intresseanmälan

Anmäl intresse genom att kontakta projektledare. Kontaktuppgifter finner du i kolumnen till höger.