Startsida Umeå kommun

Rödbergets industriområde

Andra etappen av Röbergets industriområde är totalt cirka 33 000 kvadratmeter stort, är beläget öster om ringleden (E 12) vid den västra infarten till Umeå. Området ligger strax norr om befintligt verksamhetsområde med utsikt över jordbrukslandskapet.

All mark i området är för tillfället fördelad.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus