Startsida Umeå kommun

Året runt i parkerna

Grönskan i Umeå, "Björkarnas stad", är en viktig del av stadens själ. Parkerna, stadsträden, vattnet och skogen i stadens närhet är nödvändiga för såväl det sociala livet i staden som för stadens biologiska mångfald och kulturella identitet.

Parkerna vintertid

På vintern kan du använda vissa parker som promenadstråk, skridskobana eller pulkabacke. Under fliken Vinterstaden Umeå i menyn till vänster hittar du vad som görs i parkerna vintertid.

Platser för avkoppling och lek

I grönskan finns platser för avkoppling och eftertanke men också för lek, spel och motion. Flera av Umeås populära parker byggs om och det anläggs nya. Inom de närmsta åren kommer vi att ha ett helt annat utbud i våra parker.

Välkommen att besöka våra parker!

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.