Startsida Umeå kommun

Ålidhems centrum

Ålidhemscentrum idag

  • I dagsläget upplevs parken som plottrig och svårutnyttjad
  • Vägar och asfaltsytor dominerar parken
  • Parken är orienterad år fel håll — mot centrum istället för söder

 
Ålidhems centrum åtgärdsförslag

  • Vända parken mot centrum
  • Öka rumsligheten
  • Skapa en avgränsad öppen plan aktivitetsyta
  • Exponera berget där jordskiktet är tunt
  • Skapa trevliga sittplatser — gradänger och sittbara murar etc

Klicka på bilderna för att förstora

Ålidhems centrum idag
Ålidhems centrum åtgärdsförslag

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus