Startsida Umeå kommun

Äppellunden

  • Accentuera stråket med trädrader så långt det är möjligt
  • Öka rumsligheten mellan gårdarna genom att öka grönskan på parkmark
  • Öka mångfalden, fruktträd, rönn, lönn och blommande fältskikt
  • Skapa en ny park — en äppellund väster om konstgräsplanen
  • Minska asfaltsytorna

Klicka på bilden för att förstora

Före och efter

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus