Startsida Umeå kommun

Bollplan mot Kolbäcksleden

  • Området mellan bollplan och väg åtgärdas mot buller med vall mot vägen
  • Vegetationsridån närmast vägen sparas
  • Gång- och cykelvägen dras om så att den passerar i kanten av bollplanen

Klicka på bilden för att förstora

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus