Startsida Umeå kommun

Docentvägen - Ålidbacken

  • Gallra fram karaktärer där det går att finna dominerande trädslag.
  • Gräsytor som idag klipps överförs till äng.
  • Utveckla fältskiktet i skogsmarker.

Väster om Ålidhem C
Etablering av blåsippor och vitsippor i skogsmarken.

Öster om Ålidhem C  
Genomsiktlig gles björkskog med fältskikt av höga örter.
Kompletteringsplantering av björk på öppna ytor.

Klicka på bilderna för att förstora:

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus