Startsida Umeå kommun

Elevstråket

  • Ändrad skötsel, äng istället för klippt gräs.
  • Klippta diagonala gångar för kommunikation mellan gårdarna.
  • Lekredskap placeras i det redan gröna stråket.
  • Karaktäristisk lekutrustning renoveras och återanvänds inom Ålidhem.

Resultatet av upprustningen


Slutresultatet av upprustningen ses på nedanstående bilder. Klicka på bilderna så förstoras de.

Klicka på bilderna för att förstora

Elevstråket idag
Elevstråket åtgärdsförslag
Äng istället för klippt gräs

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus