Startsida Umeå kommun

Odontologstråket

Björkar, "Karius & Baktus" lek mm

  • Förstärka björkkaraktären
  • Perennmatta under träden
  • Lek med tandtema "Karius och Baktius"
  • Asfaltsytor minskas
  • Bollplan sås in med gräs och får en rumslig avgränsning med flerskiktad vegetation

Klicka på bilderna för att förstora dem

Odontologstråket
Idéer för lek med tänker som tema
Före och efter

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus