Startsida Umeå kommun

Parken vid värmeverket

  • Den kulverterade bäcken synliggörs
  • Gångvägen flyttas, vändplanen minskas
  • Differentierad skötsel av gräsytor
  • Eller skateboardpark?

Klicka på bilderna för att förstora dem

Parken vid värmeverket...
Lugn oas?
Eller skateboardpark?

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus