Startsida Umeå kommun

Socionomstråket

Socionomstråket ska rustas upp

Nu börjar planeringen för en upprustning av Socionomstråket. Ytorna är idag slitna och trasiga, det är oklart vad man ska använda platsen till och belysningen är dålig. Upprustningen kommer innebära att en hel del plattytor rivs och ersätts med bärbuskar och fruktträd. Belysningen kommer förbättras och det kommer finnas fler sittplatser.

Målsättningen är att platsen ska bli en bättre mötesplats för boende i området och göra Ålidhem lite grönare, lite tryggare, lite trevligare och lite rikare på frukt och bär.

Har du synpunkter på detta, kanske kring speciella behov? Träffa oss på Ålidhemsdagen den 8 juni 2019 klockan 13-16 eller mejla till socionomstraket@umea.se

Förslag på upprustning

Det tidigare förslaget som tagits fram.

  • Accentuera stråket med trädrader så långt det är möjligt
  • Öka rumsligheten mellan gårdarna genom att öka grönskan på parkmark
  • Öka mångfalden, fruktträd, rönn, lönn och blommande fältskikt
  • Skapa en ny park – en äppellund väster om konstgräsplanen
  • Minska asfaltsytorna
Förslag
bild på förslag till upprustning av Socionomstråket

Förslag på upprustning av Socionomstråket. Klicka på bilden för att förstora.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-06-03

Sidans kortadress: www.umea.se/socionomstraket