Startsida Umeå kommun

Studentvägen

Studentvägen idag är en karg vägmiljö med djupa vägdiken.

  • Djupet på diket bör minskas för att få en flackare slänt, alternativt sänks gång- och cykelvägen.
  • Ängsflora med årlig slåtter i slänten
  • Trädrad mot gång- och cykelbana skapar ökad rumslighet och trevnad

Klicka på bilden för att förstora

Studentvägen

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus