Startsida Umeå kommun

Ålidparken

Ålidparken är en mindre kvarterspark belägen mellan Ålidbacken och Sofiehem intill Ålidhemskyrkan. Parken är omgiven av bebyggelse och skogspartier. Den karaktäriseras av öppna gräsytor, skogspartier av gran och tall samt en uppbyggd jordlimpa planterad med träd och buskar.

Parken tidigare

Parken anlades under 1960-talet och ritades av dåvarande stadsträdgårds­mästare Helge "Pippi" Boström. Ålidparken byggdes med tanke på de de nya universitetsplanerna och i detta område byggdes Ålidhemskyrkan som invigdes år 1973. Parkens närhet till kyrkan och dess närmiljö skapar ett stort sammanhängande grönområde.

I Ålidparken finns ett brett sortiment av prydnadsbuskar, och den utgör ett minne av brytningstiden mellan småstaden Umeå och universitetsstaden Umeå.

Parken nu

Ålidparken är en mindre kvarterspark omgiven av bebyggelse och sparade skogspartier i norr och söder. Den karaktäriseras av öppna gräsytor, skogs­partier av tall och gran samt en u-formad limpa planterad med träd och buskar. Genom parken löper gång- och cyckelväg samt bakom kyrkan finns ett parti med berg i dagen och i ena kanten en lekpark. Parken ger en mycket lugn och avspänd miljö genom avsaknad av störande biltrafik.

I parken finns ett stort urval av växter, till exempel björk, rönn, blågran, pelarasp, lind, gran, tall, poppel, oxel, silverpil, rosor, olvon, syren, schersmin, try, spirea, berberis och benved.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.