Startsida Umeå kommun

Djupbäcksterassen

Öbacka strand, parkremsa längs Djupbäcken

I samband med exploateringen av Öbacka strand och byggandet av den nya järnvägsstationen Umeå Östra anlade Umeå kommun en ny park längs Djupbäcken.

Terrasserad parkanläggning
Granitmurar längs med bäcken och i slänten upp mot Hoppets gränd har gett parken dess form. Terrasserna har planteras med mindre träd, buskar och perenner. Parken innehåller en hel del spännande växter som katsura, körsbärsbenved, dvärgmandel, flikbaldig gråal, bergkörsbär, asklönn och ginnalalönn. Perennplanteringen domineras av marktäckare som näva och sockblomma, men här finns också mer storvuxna perenner som silverax. Mer än 4000 st lökar har planterats i parken för att ge ett vackert vårflor.

Utsikt över älv och park
En av terrasserna har utformas som en sittyta där bänkar längs muren erbjuder utsikt över parken och älven. Trappor leder från terrassen upp till Hoppets gränd och torget vid Umeå Östra. En gång och cykelväg väster om Djupbäcken med flackare lutning att finns för den som inte har möjlighet att gå i trappor.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.