Startsida Umeå kommun
Balans och kordinationsträning, foto från invigningen i oktober 2010

Västra Hagaparken

Västra Hagaparken är en del av den långsträckta grönremsa som sträcker sig från Hagaskolan, förbi och längs med Hissjövägen mot simhallen och forsatt ner mot E12:an.

Ytor för både för aktivitet och rekreation

Genom hela grönremsan och Hagaparken rinner Djupbäcken. Längs bäcken kan man ströva eller sätta sig ner vid utplacerade bänkar. Trädplanterade kullar i parken fungerar sommartid som sittplatser för soltörstande Umeåbor. Parken innehåller också en stor plan gräsyta närmast Östra Kyrkogatan där man kan ägna sig åt spel och lek.

Lekplats

I parken finns en delvis tillgänglighetsanpassad lekplats med bland annat gungor, rutschkana och sandlek.

Träningsutrustning, utegym för seniorer

Intill lekplatsen finns numera också träningsutrustning anpassade för äldre i parken. Ett medborgarförslag som lämnades in till kommunen gjorde att man monterade upp träningsutrustningen i parken.

Silverpilsallén

Den gamla Silverpilsallén som stod intill lekplatsen i förlängningen av Gustav Garvaresgata hade allvarliga rötskador och fick därför tas ner. Men alléen ersattes under sommaren 2011 av nya unga silverpilar med en underplantering av perenner och lökväxter.